Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

BOJIĆ PREMER

GEODETSKI BIRO BOJIĆ PREMER

(Број приступнице: 141/2023)
Адреса: 12 јануар бб
Место: Прибој
Матични број: 63718114
ПИБ: 108809448
Број РГЗ лиценце:
Власник: Бојић Владан
Мобилни: 064/11-96-079
Е-маил: bojicpremer@gmail.com
Линк РГЗ лиценце: Линк лиценце
WEB адреса: -
Списак лиценци за рад
3. Извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова
4. Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат
6. Реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
Подаци о организацији