Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

GEOGIS KONSULTANTI DOO

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I USLUGE GEOGIS KONSULTANTI DRUŠTVO SA OGRANIČENOM O

(Број приступнице: 165/2023)
Адреса: Палмира Тољатија 5, пословни простор 243, Нови Београд
Место: Београд (Нови Београд)
Матични број: 17537024
ПИБ: 103255594
Број РГЗ лиценце: 03 0004 10
Власник: Нинков Ђорђе
Мобилни: 064/11-16-663
Е-маил: office@geogis.rs
Линк РГЗ лиценце: Линк лиценце
WEB адреса: https://www.geogis.rs
Списак лиценци за рад
1. Израда техничке документације и стручни надзор над извођењем геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта
2. Извођење геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта
3. Извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова
4. Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат
5. Израда пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
6. Реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
7. Катастарско класирање, бонитирање и комасациона процена земљишта
Подаци о организацији

GeoGIS Consultants (GeoGIS Konsultanti) је основан 1997. године, под именом WGN-World Geodetic Network, као приватно предузеће Проф. Др. Тоше Нинкова. Вођен од стране врхунских стурчњака и власника са визионарским ставовима, WGN је растао, како би развијао пројекте у целом свету. Почетком 2004. године, Др. Нинков је променио име компаније. Eksperti EnergoGEO projekta, стално запослени и фриленсери, су градили име и углед фирме у Југославији / Србији и Црној Гори и иностранству. Почетком 2006. године EnergoGEOprojekt мења име у GeoGIS Consultants (GeoGIS Konsultanti), које ближе описује главну линију пословања компаније.

Делатности: Ласерско скенирање, фотограметријско снимање, GIS, Инжењерска геодезија, Хидрографска мерења, Комасација земљишта, Детековање подземних инсталација, Дигитална топографија, Даљинска детекција, BIM, Техничко извиђање UXO, Лидар Lasersko skeniranje, fotogrametrijsko snimanje, GIS, Inžejerska geodezija, Hidrografska merenja, Komasacija zemljišta, Detektovanje podzemnih instalacija, Digitalna topografija, Daljinska detekcija, BIM, Tehničko izviđanje UXO, Лидар Археологија, Катастарска геодезија

ОГРАНАК КОМПАНИЈЕ

Назив огранка: GEOGIS KONSULTANTI DOO BEOGRAD OGRANAK GEOGIS SENTA
Заступник: Золтан Леваи
Број телефона: 063/72-44-603
Адреса огранка: Поштанска бр. 1, 24400 Сента, Србија
Локација огранка: МАПА