Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

Meridijan projekt

ĐORĐE BUĐEN PR GEODETSKI BIRO MERIDIJAN PROJEKT NOVI SAD

(Број приступнице: 191/2024)
Адреса: Бранка Бајића 9Лј/25
Место: Нови Сад (Нови Сад)
Матични број: 62910232
ПИБ: 107677450
Број РГЗ лиценце: 952-03-226/2021
Власник: Буђен Ђорђе
Мобилни: 063 505 493
Е-маил: meridijangeo@yahoo.com
Линк РГЗ лиценце: Линк лиценце
WEB адреса: -
Списак лиценци за рад
1. Израда техничке документације и стручни надзор над извођењем геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта
2. Извођење геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта
3. Извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова
4. Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат
5. Израда пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
6. Реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
Подаци о организацији
ktp planovi, instalacije