Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

Katastar-ing

sgr “Katastar-ing”

(Број приступнице: 193/2024)
Адреса: Булевар ослободјења 45
Место: Београд (Гроцка) (Гроцка)
Матични број: 55968667
ПИБ: 101391100
Број РГЗ лиценце: 952-03-581/2012-1
Власник: Момчиловић Дане
Мобилни: 0641698251
Линк РГЗ лиценце: Линк лиценце
WEB адреса: -
Списак лиценци за рад
3. Извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова
Подаци о организацији
Osnovana 2002. Godine Zaposleni : Direktor : Momčilović Dane ( geodetski tehničar) Radnik : Maksić Mile (inžinjer geodezije) Radnik 2 : Momčilović Branko ( geodetski tehničar) Oprema : dve totalne stanice leica 407, jedan gps leica 1200+ i gps Ruide R6