Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

AGM & GEOCENTRUM D.O.O.

AGM & GEOCENTRUM D.O.O. Bečej

(Број приступнице: 195/2024)
Адреса: Уроша Предића 3
Место: Бечеј
Матични број: 21278599
ПИБ: 109977223
Број РГЗ лиценце:
Власник: Јеремић Золтан
Мобилни: 0691962623
Линк РГЗ лиценце: Линк лиценце
WEB адреса: -
Списак лиценци за рад
1. Израда техничке документације и стручни надзор над извођењем геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта
3. Извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова
4. Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат
5. Израда пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
6. Реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
Подаци о организацији