Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

GEOFOTO

GEOFOTO

(Број приступнице: 32/2008)
Адреса: Краља Александра И Карађорђевића 50
Место: Крагујевац
Матични број: 56294864
ПИБ: 103313139
Број РГЗ лиценце:
Власник: Марковић Миша
Мобилни: 064/13-28-381
Е-маил: misageo@ptt.rs
Линк РГЗ лиценце: Линк лиценце
WEB адреса: -
Списак лиценци за рад
3. Извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова
4. Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат
5. Израда пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
6. Реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
Подаци о организацији