Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

GEOPLAN

GEOPLAN

(Број приступнице: 9/2006)
Адреса: Краља Петра И 30
Место: Чачак
Матични број: 54251351
ПИБ: 101297791
Број РГЗ лиценце: 03 0506 13
Власник: Петронијевић Милан
Мобилни: 064/13-37-158
Е-маил: geoplancacak@mts.rs
Линк РГЗ лиценце: Линк лиценце
WEB адреса: -
Списак лиценци за рад
1. Израда техничке документације и стручни надзор над извођењем геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта
3. Извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова
4. Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат
5. Израда пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
6. Реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
Подаци о организацији

Од сада већ далеке 1998.године, преко 25 година геодетски биро “ГЕОПЛАН” послује у области геодезије. Лоцирани смо у Чачку ул. Kраља Петра I бр.30 и реализујемо пројекте из области геодезије свих опсега и обима. Можемо се похвалити великим бројем успешно завршених референтних пројеката. Наш биро има одличну сарадњу са Републичким геодетским заводом као и осталим Републичким установама, али исто тако и са локалним пројектантским кућама. Нека Вам наша беспрекорна статистика и досадашњи резултати буду једини пример када следећи пут будете у потрази за стручњацима за пружање геодетских услуга. За додатне информације стојимо Вам увек на располагању, контактирајте нас.

gbgeoplan2015@gmail.com