Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

ПОСТУПАК СЕРТИФИКАЦИЈЕ ГЕОДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ДИГИТАЛНИ ЕЛАБОРАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА

Поштоване колеге,

Као што и сами знате поступак сертификације Геодетских организација за израду дигиталног елабората геодетских радова (ДГЕ) је у току.

Чланови Геоудружења су преко УГОС "Геоудружење" поднели захтеве за Електронску обуку и Сертификацију, као и за активацију VPN налога за приступ ресурсима РГЗ-а и модулу за геодетске организације (МГО), остале геодетске организације то могу учинити самостално.

Начин рада, прелазни период, рокови дати у Вести коју је званично објавио Републички геодетски завод (ВЕСТ) на својој интернет страници.

Као и до сада УГОС "Геоудружење" можете контактирати, уколико имате питања или нејасноће и пратити Обавештења на нашој интернет страници.

О даљим поступцима чланови УГОС "Геоудружење" биће обавештавани, као и до сада путем званичног емаила за комуникацију.

На линку РЕГИСТАР СЕРТИФИКОВАНИХ СТРУЧЊАКА ЗА ДГЕ, можете извршити увид у регистар РГЗ-а о издатим сертификатима за израду Дигиталног елабората геодетских радова.

С поштовањем,

УГОС "Геоудружење"


Предносимо вест у целости:

Почео је поступак сертификације за рад са модулом за геодетске организације (МГО) - који се користи у поступку израде дигиталног елабората геодетских радова

Правилником о изменама и допунама Правилника о катастарском премеру, обнови катастра и геодетским радовима у одржавању катастра непокретности (,,Службени гласник РС,, број 93/23) дефинисан је дигитални елаборат геодетских радова, чији саставни део је дигитални геодетски мануал (ДГМ) у xml формату који се израђује у модулу за геодетске организације (МГО).

Поступак сертификације за рад са модулом за геодетске организације (МГО), који се користи у поступку израде дигиталног елабората геодетских радова (ДГЕ) почео је 6.5.2024.

Геодетске организације могу поднети захтев самостално пратећи ЛИНК, где могу проћи електронску обуку и где се налазе сва потребна упутства везано за сертификацију. Спровођење обуке се организује на  платформи фирме SRĐAN TOMAŠEVIĆ PR LESTE BEOGRAD,  по Одлуци РГЗ, Сектора за надзор и контролу број 07-373/2024, од 22.04.2024 донете на основу члана 8 и 9. Правилника  о поступку и условима за стицање сертификата за коришћење модула за израду ДГМ-а од стране ГО.

04.06.2024.године је пуштена у рад нова верзија апликације DQI која омогућава нови начин издавања података геодетским организацијама, као и могућност провођења графичких промена на основу достављеног ДГМ-а за чију израду је услов поседовање сертификата.

Обавештавамо све геодетске организације да је почео поступак сертификације за рад са модулом за геодетске организације (МГО), који се користи у поступку израде дигиталног елабората геодетских радова (ДГЕ) и да ће од 01.10.2024. године достава ДГЕ и израда дигиталног геодетског мануала у xml формату бити могућа искључиво преко МГО.

Наглашавамо да ће после периода паралелног рада који ће бити могућ до краја септембра од 01.10.2024. године достава ДГЕ и израда дигиталног геодетског мануала у xml формату бити могућа искључиво преко МГО и позивамо све геодетске организације да искористе овај период и сертификују бар једног запосленог како би успешно функционисали и у наредном периоду.